Světlo života

Numerologie

Jiří Kajínek

Vaše jméno vyjádřeno číslem odpovídá vibraci čísla osmnáct. Tato vibrace symbolizuje materialismus snažící se ze všech sil zničit duchovní stránku povahy. Často vás může doprovázet trpkými spory v rámci rodiny či společenským konfliktem. Pozor na zradu a klam "přátel" i nepřátel a také na nebezpečí živelných pohrom jako jsou požár, záplava, zemětřesení, bouře nebo blesk. Toto vše můžete odradit svoji štědrostí, láskou a odpuštěním a oplácením zlého dobrým, přívětivostí za krutost a čestností za nečestnost. Toto číslo je zkouškou vaší duše, kterou jste si vy sami vybrali. Tato vibrace odpovídá i jednoduchému číslu devět.
Žádné komentáře
 
© Nic z tohoto webu nekopírujte bez souhlasu vlastníka! Web je součástí blogu thelight-oflife.er.cz ... Web založen 27. října 2010