Světlo života

Numerologie

Vaše jméno vyjádřeno číslem odpovídá vibraci čísla osmnáct. Tato vibrace symbolizuje materialismus snažící se ze všech sil zničit duchovní stránku povahy. Často vás může doprovázet trpkými spory v rámci rodiny či společenským konfliktem. Pozor na zradu a klam "přátel" i nepřátel a také na nebezpečí živelných pohrom jako jsou požár, záplava, zemětřesení, bouře nebo blesk. Toto vše můžete odradit svoji štědrostí, láskou a odpuštěním a oplácením zlého dobrým, přívětivostí za krutost a čestností za nečestnost. Toto číslo je zkouškou vaší duše, kterou jste si vy sami vybrali. Tato vibrace odpovídá i jednoduchému číslu devět.
 
© Nic z tohoto webu nekopírujte bez souhlasu vlastníka! Web je součástí blogu thelight-oflife.er.cz ... Web založen 27. října 2010